noorderlinge
Home » Nieuws » Schadeverzekeringen – situatie Oekraïne

Schadeverzekeringen - situatie Oekraïne

28 feb 2022

De omstandigheden in Oekraïne hebben gevolgen voor uw verzekeringen. Als er schade ontstaat door zogenaamd (groot) molest is er geen dekking.

Onder molest verstaan we gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities ervan zijn vastgelegd door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 en geregistreerd bij de griffie van de Rechtbank in Den Haag. Deze definities gelden voor alle verzekeringen.

Een Nederlandse verzekeraar mag wettelijk molest niet verzekeren. Dit is bepaald in artikel 3:38 van het Wft. Er zijn een aantal uitzonderingen waar het wel onder voorwaarden is toegestaan molest te verzekeren. Dit is bij transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen.

Wat voor gevolgen dit heeft voor de verschillende verzekeringen, vindt u in onze Q&A.

Daarom kiest u voor Noorderlinge verzekeraars
  • Sinds 1850
  • De onderlinge verzekeraar
  • Brandspecialist
  • 400 adviseurs