Noorderlinge Verzekeraar

Volmachten

Als verzekeraar willen wij u een optimaal palet aan schadeverzekeringsproducten aanbieden. Naast de verzekeringen van Zevenwouden hebben wij een aantal geselecteerde producten van samenwerkende verzekeraars in ons productenpalet.

Volmachten

Als verzekeraar bieden wij u verzekeringen aan van een aantal maatschappijen. Noorderlinge verzekeraars heeft de bevoegdheid om namens deze maatschappijen op te treden. Dit houdt in dat Noorderlinge verzekeraars zelfstandig verzekeringen mag accepteren en administreren. Noorderlinge verzekeraars regelt als gevolmachtigd agent de schadebehandeling zelf. Hierdoor kunnen onze medewerkers u sneller en beter van dienst zijn.

Voor de volgende maatschappijen treedt Noorderlinge verzekeraars op als gevolmachtigd agent:

  • Exclusieve samenwerking met adviseurs
  • Bereikbare 'verzekeraars'
  • Maatwerkoplossingen
  • Gebruiksvriendelijk Noorderlink