Noorderlinge Verzekeraar

Polisvoorwaarden

Noorderlinge verzekeraars heeft een breed palet aan verzekeringen van verschillende maatschappijen (risicodragers). Elke maatschappij heeft zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden.

Voorwaarden

Hieronder vindt u de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringen per maatschappij.

Zevenwouden

ARAG

ASR

DAS

Reaal

Overige maatschappijen

Contracttermijnen en contractverlenging
Noorderlinge conformeert zich aan de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging van het Verbond van Verzekeraars. In de Gedragscode wordt geformuleerd hoe omgegaan moet worden met contracttermijnen van verzekeringen.

De contracttermijn die Noorderlinge voert, kan per product afwijken. Deze contracttermijn (looptijd) van uw verzekeringsovereenkomst staat weergegeven op uw polis.

Verzekeringsovereenkomsten kennen standaard een contracttermijn (looptijd) van 1 jaar. Wanneer dat jaar voorbij is, wordt een verzekering per dag opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Een afwijkende contracttermijn komt vooral voor bij zakelijke of particuliere verzekeringen waar de langere contracttermijn expliciet is afgesproken. De Gedragscode Geïnformeerde Verlenging van het Verbond van Verzekeraars voor particuliere en zakelijke verzekeringscontracten staat in een brochure beschreven. Via de volgende links kunt u deze brochures bereiken:

Gedragscode-geinformeerde-verlenging-en-contractstermijnen-particuliere-schade-en-inkomensverzekeringen

Gedragscode-geinformeerde-verlenging-en-contractstermijnen-zakelijke-schade-en-inkomensverzekeringen

  • Exclusieve samenwerking met adviseurs
  • Bereikbare 'verzekeraars'
  • Maatwerkoplossingen
  • Gebruiksvriendelijk Noorderlink