Noorderlinge Verzekeraar

“Noorderlinge verzekeraars ziet de meerwaarde van de adviseur”

Rieko de Boer

In 1933 vestigde de opa van Rieko de Boer zich als onafhankelijk financieel adviseur. Later kwamen ook Rieko en zijn vader in de zaak en inmiddels runt Rieko de Boer in Giekerk een adviesbureau met negen medewerkers. Als financieel adviseurs behartigen zij de belangen van zakelijke en particuliere klanten op het gebied van financiële diensten, waarin verzekeringen een belangrijke rol spelen. De Boer doet als adviseur zaken met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Hij is overtuigd ambassadeur van Noorderlinge verzekeraars.

Wat maakt Noorderlinge verzekeraars zo bijzonder?
“Het ontbreekt veel verzekeraars aan visie. Die zitten op een tweesporenbeleid. Ze opereren zowel als direct writers, als via de adviseur. Als je met de adviseur wilt werken omdat je daar de meerwaarde van inziet, kies daar dan ook echt voor. Noorderlinge verzekeraars doet dat.”

Wat is dan die meerwaarde van de adviseur?
“Als adviseur van onze klanten weten wij precies waar zij behoefte aan hebben. Wij dienen het belang van de klant; we kennen de mensen persoonlijk. Een adviseur weet wat er in de markt gebeurt en vertaalt dat naar de verzekeraar. Met die inzichten kan Noorderlinge verzekeraars haar producten en diensten optimaal afstemmen op de klantbehoefte.”

Wat is jouw persoonlijke drive als ambassadeur?
“Ik heb me altijd sterk betrokken gevoeld bij zowel mijn klanten als mijn collega’s. Ik vind het heel belangrijk dat de adviseur zich gezamenlijk inspant voor de belangen van de klant. Alleen red je het niet, maar als grote groep heb je een zwaarwegende stem. Noorderlinge verzekeraars gaat met volle overtuiging in zee met de adviseur en handelt daarmee ook in het belang van de klant. Dat vind ik zeer lovenswaardig en dat draag ik graag uit.”

  • Exclusieve samenwerking met adviseurs
  • Bereikbare 'verzekeraars'
  • Maatwerkoplossingen
  • Gebruiksvriendelijk Noorderlink