noorderlinge
Home » Klachten

Klachten

Wij streven altijd naar een goede service en besteden daarom grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen ergens niet tevreden over zijn dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus. Door uw melding kunnen wij voor u een passende oplossing vinden en in het algemeen onze dienstverlening verbeteren.

Overleg eerst met uw adviseur
Maak uw ontevredenheid aan uw adviseur kenbaar, hij behartigt uw belangen en is altijd uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw adviseur het probleem snel voor u oplossen.

Uw klacht indienen bij Noorderlinge verzekeraars
U kunt uw ontevredenheid ook uiten aan onze medewerkers. Zij proberen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een tevredenstellend resultaat leiden, dan kunt u zich schriftelijk richten tot onze directie. Alle klachten worden in overleg met onze directie behandeld volgens de klachtenprocedure.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Als u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het behandelen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. KiFiD neemt geen klachten in behandeling die niet eerst aan ons zijn voorgelegd. Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon  : 070-3338999
Website  : www.kifid.nl
Aansluitnummer Noorderlinge: 300.013724

Vragen?
Neemt u dan contact op met onze klachtencoördinator, telefoonnummer
088 – 00 77 000 of e-mail klacht@noorderlinge.nl.

Daarom kiest u voor Noorderlinge verzekeraars
  • Sinds 1850
  • De onderlinge verzekeraar
  • Brandspecialist
  • 400 adviseurs